Juridiskais aspekts

Patiesībā pašā interneta resursā bambastic.com translācija netiek realizēta. Mūsu mājas lapa tiek izmantota tikai vienkāršākai, komfortablākai navigācijai un ātrai pāriešanai uz nepieciešamo portālu. Attiecīgi, bambastic.com speciālisti nenes atbildību par citiem resursiem, kuros augstākminēta translācija notiek. Tieši tāpēc pretenziju, saistīto ar saņemto datu realitāti, rāšanas gadījumā ir nepieciešams vērsties pie saites administrācijas, kurā programmas tiek radītas. Šajā situācijā bambastic.com administrācija nenes atbildību par materiāliem zaudējumiem, kā arī morālo kaitējumu lielotajiem (pat ja tāda esamība tiks pieradīta tiesas kārtībā), un nevar būt par apsudzējāmo personu.

Ja runa iet par konfidencialitāti, neviena lietotāja personīgie dati saitē netiek publicēti. Jo vairāk, bambastic.com darbiniekiem nav tādas informācijas par resursa viesiem. Datu vākšana tiek ierobežota ar minimāliem tehniskiem datiem, kuru glabāšanas laiks nepārsniedz septiņdesmit divas stundas, sākot ar to iegūšanas minūti. Šī informācija ir vajadzīga tikai priekš labas saites funkcionēšanas (bez kļūdām), kā arī aizsargājošo rezervju aktivēšanas kaitīgās uzkrišanas gadījumā.

Personīgie dati par lietotajiem, kurus pēdējie paši iesnieguši resursa vadībai, piemēram, sarakstes gaitā, tiek glabāti īpašā datu bāzē, bet tai pašā laika paliek pilnīgi konfidenciāli. Par izņēmumu var būt tikai tādi gadījumi, kad informāciju pieprasa tiesas orgāni un pēc attiecīga oficiāla lēmuma.

Portals bambastic.com nav interneta translāciju piegādātājs, un tas nozīme, ka tam nav nekādu tiesību uz iesniegto informāciju. Saites funkcijas tiek ierobežotas ar vieglu resursu meklēšanu, kuru pārvaldībā ir nepieciešamas televīzijas un radio programmas.

Visi dati, publicēti bambastic.com ir dota resursa īpašums. Unikālais saites grafiskais noformējums arī tiek aizsargāts ar Krievijas Federācijas attiecīgo likumdošanu un nevar tikt nokopēta ar citam personām bez bambastic.com administrācijas atļaujas. Jebkura nesankcionēta pieeja pie mājas lapas resursiem, kā arī tā īpašuma izmantošana tiks sodīta atbilstoši pastāvošiem likumdošanas aktiem.

tiešsaistes apraides

online radio
online televīzija

juridiskais aspekts: sitemap | kontakti | juridiskais aspekts